Florovit wapno do trawników

 

Zabieg wapnowania doprowadza do optymalnego dla roślin odczynu podłoża (odkwasza glebę), ułatwia roślinom pobieranie innych składników pokarmowych oraz korzystnie wpływa na rozwój pożytecznej mikroflory glebowej. Stosowanie wapna Florovit redukuje skutki zbyt intensywnego nawożenia, które często powoduje zakwaszanie gleby i wzrost mchu.

Przeznaczone jest do nawożenia wszystkich rodzajów trawników, zarówno ozdobnych jak i intensywnie użytkowanych. Produkt można z powodzeniem stosować do zakładania trawników, jak i do trawników wieloletnich.

 

 

Florovit wapno do trawników:

  • odkwasza glebę,

  • zapewnia lepsze warunki wzrostu i rozwoju trawy, 

  • szybko rozpada się pod wpływem wody, 

  • 100% naturalny produkt ekologiczny

Sposób stosowania:

Dawki wapna powinny być ustalane w zależności od odczynu i rodzaju gleby wg tabeli.

Dawki wapna w kg/10 m2

Odczyn gleby/ Rodzaj gleby Lekkie gleby piaszczyste  Gleby średnio żyzne piaszczysto-gliniaste
Ciężkie gleby gliniaste
 
Bardzo kwaśny
(pH poniżej 4,5) 
4 – 5 5 – 6
6 – 7
 
Kwaśny
(pH 4,6 – 5,5)
2 – 3  3 – 4  4 – 5
Lekko kwaśny
(pH 5,6 – 6,5)
  0,5 – 1  1 – 1,5  1 – 2

Zakładanie trawnika (siew lub trawnik z rolki)

Wapnowanie podłoża przed założeniem trawnika ma na celu doprowadzenie do uzyskania pH gleby (na poziomie 6,0 – 7,0). Zabieg wapnowania należy wykonać co najmniej na 3-4 tygodnie przed planowanym wysiewem nasion lub wyłożeniem rolek trawy oraz przed zastosowaniem innych nawozów. Dawki wapna należy ustalać w zależności od odczynu i rodzaju gleby (patrz tabelka). Wapno należy rozsypać równomiernie na całej nawożonej powierzchni oraz zmieszać z wierzchnią warstwą gleby o miąższości 10-20 cm.

Termin stosowania:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

 

Skład nawozu:

ŚRODEK WAPNUJĄCY PFC2

Liczba zobojętnienia: min. 50 (Ekwiwalent CaO)

Calkowity tlenek wapnia (CaO): 50% (m/m)

Reaktywność: 100% (test kwasu chlorowodorowego)

Zobacz filmy poradnikowe:


Dostępne gramatury:

Imageworek 5 kg
Imageworek 10 kg
Imageworek 20 kg