Mikroflora 3w1 nawóz do trawników

Image

 

Nawóz granulowany, zawierający naturalne substancje organiczne poprawiające jakość gleby (zwiększa żyzność) oraz substancje mineralne niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Nawóz zawiera związki próchnicze wykazujące duże podobieństwo do próchnicy zawartej w kompoście czy oborniku. Systematyczne stosowanie nawozu w naturalny sposób odbudowuje właściwą strukturę podłoża. Nawóz może być bezpiecznie stosowany na wszystkich rodzajach gleb. Substancje humusowe przyczyniają się do lepszego wzrostu i rozwoju korzeni oraz skutecznego pobierania z gleby substancji pokarmowych.

Nawóz kompleksowy - nawóz, w którym każda granulka zawiera wszystkie składniki niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Nawozy kompleksowe dają pewność równomiernego dostarczania roślinom wszystkich składników pokarmowych.

Florovit pro natura zawiera naturalne substancje humusowe, które:

  • chronią przed erozją i wymywaniem składników pokarmowych,
  • zmniejszają zasolenie i stabilizują odczyn gleby,
  • zwiększają pojemność wodną i dostępność składników odżywczych,
  • poprawiają przewietrzenie podłoża,
  • polepszają rozwój życia biologicznego,
  • zwiększają odporność na choroby i wymarzanie

 

SPOSÓB STOSOWANIA

Zakładanie trawnika

Wiosną (połowa IV), przed wysiewem trawy, należy 300 g nawozu rozsiać równomiernie na powierzchni 1 m² i wymieszać z wierzchnią warstwą gleby o miąższości 10 - 20 cm, wysiać trawę i obficie podlać. Następnie nawozić 2-krotnie stosując łącznie w sezonie 100 g/m², w następujących dawkach:

połowa VII 50 g/m2
IX 50 g/m2

 

Trawniki wieloletnie

Nawozić 5-krotnie, stosując łącznie w sezonie 400 g/m², w następujących terminach i dawkach:

połowa IV 100 g/m2
połowa V 100 g/m2
połowa VI 100 g/m2
połowa VII 50 g/m2
IX 50 g/m2

 

Nawóz należy rozsypać równomiernie na powierzchni trawnika, najlepiej po skoszeniu trawy. Jeżeli w najbliższych godzinach po nawożeniu nie jest spodziewany deszcz, trawnik należy obficie podlać.

Nawóz może być używany z dobrym skutkiem podczas zakładania trawników jak również do dokarmiania trawników już rosnących (pogłównie). W przypadku nawożenia pogłównego należy unikać rozsiewu nawozu na mokre rośliny oraz w miarę możliwości zmieszać nawóz z wierzchnią warstwą gleby, tak aby nie uszkodzić korzeni. Nawożenie należy zakończyć najpóźniej do połowy VIII.

 

TERMINY STOSOWANIA

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

 

SKŁAD NAWOZU:

6,0% (N) azot całkowity; 3% (P2O5) pięciotlenek fosforu całkowity; 3,0% (K2O) tlenek potasu całkowity. Zawartość substancji organicznej - minimum 30%.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Chronić przed dziećmi. W przypadku połknięcia skontaktować się z lekarzem.

W przypadku dostania się do oczu przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych. Rozsypany nawóz dokładnie zebrać, pozostałość zmyć wodą.

 

 


Dostępne gramatury:

ImageWorek 5kg
ImageWorek 20kg
ImageWorek 10kg