Humus

Zawarte w nawozie naturalne substancje humusowe sprawiają, że Florovit pro natura do roślin kwitnących swoim działaniem na rośliny i glębę przypomina
kompost czy obornik. Substancje humusowe przyczyniają się do lepszego wzrostu i rozwoju korzeni oraz skutecznego pobierania z gleby wody i substancji
pokarmowych.

MINERAŁY

Nawozy Mikroflora 3w1 zawierają substancje mineralne są niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Skład produktu obejmuje kompletny
zestaw głównych składników pokarmowych:

N - azot  P - fosfor (tlenek fosforu P2O5)  K - potas (tlenek potasu K2O)

POŻYTECZNE MIKROORGANIZMY GLEBOWE

Mikroorganizmy zawarte w nawozach Mikroflora 3w1 poprawiają jakość gleby i odbudowują jej strukturę. To jedyny na rynku nawóz działający w ten sposób.  Wyselekcjonowane rodzime drobnoustroje są całkowicie bezpieczne dla ludzi i zwierząt. Drobnoustroje te znacząco przyspieszają rozkład resztek roślinnych. Prowadzi to do uwolnienia składników pokarmowych, zwiększenia ilości próchnicy i związków mineralnych. Drobnoustroje zasiedlają także zewnętrzne powierzchnie korzeni uprawianych roślin (tworzą biofilm), co znacząco ogranicza możliwość infekcji i rozwoju mikroorganizmów chorobotwórczych.

Rośliny ozdobne
WARZYWA, KWIATY, DRZEWA I KRZEWY OWOCOWE
TRAWNIKI || IGLAKI