Koszenie

Zabieg ten decyduje o estetycznym wyglądzie trawnika, a systematyczne koszenie powoduje wyeliminowanie chwastów, które nie są w stanie regenerować się po stałej utracie części nadziemnej. Koszenie trawników ozdobnych powinno odbywać się co 7-14 dni, w zależności od pogody, nawożenia i nawadniania. Należy kosić trawniki suche, wtedy mokra trawa nie będzie zbijała się. Po założeniu trawnika pierwsze koszenie powinniśmy przeprowadzić na wysokość ok. 8 cm. Dopiero po 3-4 koszeniach możemy skracać darń do 5 cm a nawet do 3 – 4 cm.

Nawożenie wiosenne

Intensywnie rosnąca trawa, wielokrotnie koszona w ciągu roku, pobiera z gleby duże ilości składników pokarmowych. Dlatego do uzyskania trwałej, zwartej darni i pięknej zieleni traw niezbędne jest ich systematyczne nawożenie od wczesnej wiosny do jesieni. Zawarte w nawozie Florovit do trawników Z MCHEM składniki mineralne, dobrane w odpowiednich formach i ilościach stymulują wzrost traw, poprawiają ich zdrowotność oraz zapewniają intensywny zielony kolor trawników. Wysoka zawartość azotu w nawozie zwiększa krzewienie się traw, darń staje się zwarta i silna, co przeciwdziała wzrostowi mchu i zachwaszczeniu.

Nawadnianie

Najlepszą porą do nawadniania są godziny poranne lub wieczorne, przy czym należy pamiętać, że częste nawadnianie wieczorem zwiększa wilgotność trawnika. W połączeniu z wysoką temperaturą otoczenia oraz nawożeniem azotowym stwarza warunki do rozwoju większości chorób grzybowych, które w istotny sposób wpływają na obniżenie jakości trawnika. Dlatego tak ważne jest, aby po podlaniu trawnik jak najszybciej wysechł. Wskazane jest aby 2 – 3 razy w roku (w trakcie suszy) wstrzymać podlewanie i doprowadzić do przesuszenia gleby. W ten sposób zmusimy trawę do intensywniejszego rozwoju systemu korzeniowego i penetracji w głębsze warstwypodłoża. Taki proces rozbuduje i wzmocni system korzeniowy, co da pożądane efekty w dalszym okresie wegetacji. Przesuszenie ograniczy także ilość potencjalnych patogenów grzybowych na źdźbłach trawy. Oczywiście przy pojawieniu się pierwszych objawów suszy (żółknięcie trawy) należy niezwłocznie podlewanie wznowić, aby nadmiernie nie uszkodzić roślin.

Nawożenie jesienią

Intensywnie rosnąca trawa, wielokrotnie koszona w ciągu roku, pobiera z gleby duże ilości składników pokarmowych. Po wakacyjnych upałach i okresie intensywnego użytkowania osłabiona trawa wymaga nawożenia jesiennego. Florovit jesienny do trawników dostosowany jest do wymagań pokarmowych traw w okresie jesiennym i przeznaczony do wszystkich gatunków traw, szczególnie do trawników ozdobnych i reprezentacyjnych. Pomaga utrzymać zwartą, zieloną darń do końca jesieni. Stosuj począwszy od drugiej połowy sierpnia oraz powtórnie na przełomie września i października w dawce 30-40 g na 1m2.

WERTYKULACJA I AERACJA

Jeśli trawnik jest miękki i gąbczasty, prawdopodobnie pełno jest w nim mchów lub tzw. filcu, który tworzy się z warstwy starych liści lub z resztek koszonej a nie zbieranej trawy. Warstwa filcu ogranicza dostęp powietrza do korzeni traw i sprzyja rozwojowi chorób. Wertykulacja polega na usunięciu z darni tyc  nieporządanych zanieczyszczeń..Jeśli wygrabiamy głównie mchy, możemy użyć specjalnego nawozu z dużą zawartością żelaza (Fe), który zapobiega rozwojowi i pomaga w zwalczaniu mchów: Florovit interwencyjny nawóz do trawników. Warto przeprowadzić ten zabieg dwa razy w roku - na wiosnę i jesienią. Co jakiś czas należy przeprowadzić także zabieg aeracji (napowietrzania). Aerator ma postać walca, na którym obwiedniowo zamieszczono elementy palczaste zagłębiające się w glebie. W przypadku aeracji płytkiej (trawniki ozdobne) dzieję się to na głębokość do 3 cm, a w przypadku aeracji wgłębnej (murawy sportowe) na ok. 10 cm. Zabiegu aeracji powinniśmy dokonać przynajmniej raz na sezon w przypadku trawników ozdobnych (najlepiej jesienią), a na trawnikach mocno udeptywanych nawet do 4 razy w sezonie.

Wapnowanie

Zabieg wapnowania wykonuje się późną jesienią w celu przygotowania gleby pod wiosenne nasadzenia, później jest stosowane co 3-4 lata jako zabieg pielęgnacyjny dla roślin już rosnących. Stosując Florovit wapno do trawników z mchem do gleby wprowadzane jest wapno, które obniża kwaśny odczyn gleby i poprawia jej strukturę. Dzięki temu rośliny preferujące gleby o wyższym odczynie szybciej będą przyswajać składniki pokarmowe.